Tervetuloa! Pyydä oma tarjous asiakaspalvelu@suomenkultakello.fi

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

Tämä on Suomen Kultakello Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.11.2019. Viimeisin muutos 22.11.2019.

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Kultakello Oy Kauppakatu 32 53100 Lappeenranta p. 0447403253

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Paula Laine

paula.laine@timanttiset.fi

 

Rekisterin nimi

Suomen Kultakello Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri, markkinointitrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan Suomen Kultakello Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

*yhteydenpito asiakkaisiin

*asiakassuhteen ylläpito

*markkinointi, mikäli asiakas antaa siihen luvan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriimme tallentuvat seuraavat asiakkaan perustiedot:

*Nimi

*Yhteystiedot, mukaanlukien sähköpostiosoite

*Toimituksen seurantatiedodot

*Tilaushistoria

Rekisteriin tallennetaan lupa lähettää markkinointiviestintää, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Käytämme maksupalveluiden välittäjänä maksukortti- ja pankkimaksuissa Paytrail Oyj:n maksupalveluita. Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Lue lisää Paytrailin tietosuojaselosteesta: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).